Giải bài 6 (1.5) trang 7 vở thực hành Toán 6

Gọi S là tập hợp các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Hãy Viết tập hợp S bằng cách liệt kê các phần tử của S.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(1.5). Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh, đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Gọi S là tập hợp các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Hãy Viết tập hợp S bằng cách liệt kê các phần tử của S.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần tử của tập S là hành tinh của Hệ Mặt Trời.

Lời giải chi tiết

S = {Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh}.

Quảng cáo
close