Giải bài 3 (3.3) trang 49 vở thực hành Toán 6

Bài 3(3.3). Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số km): a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến -50°C; b) Cá voi xanh có thể lặn được -2 500 m.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(3.3). Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số km):

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến -50°C;

b) Cá voi xanh có thể lặn được -2 500 m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Độ sâu dưới mực nước biển tức là là độ cao là số nguyên âm

- Nhiệt độ dưới 0oC kí hiệu bằng số nguyên âm

Lời giải chi tiết

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến kém hơn 50o C so với 0o C

b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu 2 500m dưới mực nước biển.

Quảng cáo
close