Giải bài 4 (3.4) trang 49 vở thực hành Toán 6

Bài 4(3.4). Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số : 3; -3; -5; 6; -4; 4.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(3.4). Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số : 3; -3; -5; 6; -4; 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên trục số, số nguyên âm nằm bên trái số 0 và số nguyên dương nằm bên phải số 0.

Lời giải chi tiết

Các số nguyên âm: -5 ; -4; -3

Các số nguyên dương: 3; 4; 6.

Quảng cáo
close