Giải bài luyện tập chung trang 81 vở thực hành Toán 6

Với dự án “ Em sẽ làm gì trong tương lai ?”, các em sẽ dùng chính dữ liệu thu thập được trong lớp mình để xử lí và trả lời câu hỏi. Giả sử kết quả thu thập dữ liệu về công việc mơ ước của các bạn trong một lớp được thể hiện trong bảng dưới đây. Nghề nghiệp Nam Nữ Bác sĩ /// // Giáo viên ///// Công an //// /// Kế toán // ////// Tiếp viên hàng không / /// Vận động viên ////// / Lập trình viên ///// // Với bảng dữ liệu này, ta xử lí theo các bước sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với dự án “ Em sẽ làm gì trong tương lai ?”, các em sẽ dùng chính dữ liệu thu thập được trong lớp mình để xử lí và trả lời câu hỏi.

Giả sử kết quả thu thập dữ liệu về công việc mơ ước của các bạn trong một lớp được thể hiện trong bảng dưới đây.

Nghề nghiệp

Nam

Nữ

Bác sĩ

///

//

Giáo viên

 

/////

Công an

////

///

Kế toán

//

//////

Tiếp viên hàng không

/

///

Vận động viên

//////

/

Lập trình viên

/////

//

Với bảng dữ liệu này, ta xử lí theo các bước sau:

Câu 1

+) Lập bảng thống kê:

Phương pháp giải:

Đếm số gạch tương ứng với mỗi 

Lời giải chi tiết:

Nghề nghiệp

Nam

Nữ

Tổng

Bác sĩ

3

2

5

Giáo viên

0

5

5

Công an

4

3

7

Kế toán

2

6

8

Tiếp viên hàng không

1

3

4

Vận động viên

6

1

7

Lập trình viên

5

2

7

Câu 2

+) Vẽ biểu đồ:

Phương pháp giải:

Vẽ biểu đồ cột và biểu đồ cột kép

Lời giải chi tiết:

Câu 3

1. Công việc được nhiều người lựa chọn nhiều nhất ?

    Công việc được nhiều bạn nam lựa chọn nhất ?

    Công việc được nhiều bạn nữ lựa chọn nhất ?

Phương pháp giải:

Xác định cột cao nhất trong biểu đồ cột và biểu đồ cột kép.

Lời giải chi tiết:

1. Công việc được nhiều người lựa chọn nhiều nhất là kế toán.

    Công việc được nhiều bạn nam lựa chọn nhất là vận động viên.

    Công việc được nhiều bạn nữ lựa chọn nhất là kế toán.

Câu 4

2. Các bạn nam có xu hướng chọn ba công việc nào?

Phương pháp giải:

Xác định 3 cột xám đậm cao nhất trong biểu đồ cột kép.

Lời giải chi tiết:

2. Các bạn nam có xu hướng chọn ba công việc: vận động viên, lập trình viên và công an.

Câu 5

3. Các bạn nữ có xu hướng chọn hai công việc nào?

Phương pháp giải:

Xác định 2 cột xám nhạt cao nhất trong biểu đồ cột  kép.

Lời giải chi tiết:

3. Các bạn nữ có xu hướng chọn hai công việc: kế toán và giáo viên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close