Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 65 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. Bình tiến hành đo khối lượng riêng của sắt 6 lần thu được kết quả sau (đơn vị \(g/c{m^3}\)): 7,876 ; 7,871; 7,923; 7,798; 7,874; 0,989

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Bình tiến hành đo khối lượng riêng của sắt 6 lần thu được kết quả sau (đơn vị \(g/c{m^3}\)):

7,876 ; 7,871; 7,923; 7,798; 7,874; 0,989

a) Bình đã thu thập dữ liệu bằng cách:

A. Quan sát

B. Làm thí nghiệm

C. Lập phiếu hỏi

D. Thu thập từ nguồn có sẵn.

Phương pháp giải:

Làm thí nghiệm để thu thập số liệu về khối lượng riêng của sắt, chì, nước.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 1. Bình tiến hành đo khối lượng riêng của sắt 6 lần thu được kết quả sau (đơn vị \(g/c{m^3}\)):

7,876 ; 7,871; 7,923; 7,798; 7,874; 0,989

b) Dữ liệu Bình thu được là số liệu.

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải:

Dữ liệu là số được gọi là số liệu.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 3

Câu 1. Bình tiến hành đo khối lượng riêng của sắt 6 lần thu được kết quả sau (đơn vị \(g/c{m^3}\)):

7,876 ; 7,871; 7,923; 7,798; 7,874; 0,989

c) Cho khối lượng riêng của nước là 1\(g/c{m^3}\). Giá trị không hợp lí trong kết quả Bình thu được là:

A. 7,876

B. 7,871

C. 7,874

D. 0,989

Phương pháp giải:

Kết quả của thí nghiệm phải lớn hơn hoặc bằng 1\(g/c{m^3}\).

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 4

Câu 2. Tiến liệt kê các địa danh mà em đã đi tham quan trong kì nghỉ hè:

Tràng An,    Cửa Lò,       Sa Pa.

Đây không phải là dãy số liệu.

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải:

Dữ liệu là số được gọi là số liệu.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close