Giải bài 3 (9.3) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (9.3). Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A. Số anh chị em ruột 0 1 2 3 Số học sinh 18 12 5 1 Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (9.3). Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A.

Số anh chị em ruột

0

1

2

3

Số học sinh

18

12

5

1

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát kĩ thông tin từ bảng thống kê trên và tính tổng số học sinh trong bảng.

Lời giải chi tiết

Từ bảng thống kê ta thấy tổng số học sinh của lớp 6A là:

18 + 12 + 5 + 1 = 36 (học sinh)

Điểm không hợp lí ở đây là tổng số học sinh trong bảng nhiều hơn số học sinh của lớp 6A.

Bình luận: Trong thực tế, có thể gặp sai sót khi thu thập dữ liệu thống kê, chẳng hạn đếm nhầm. Do vậy sau khi lập bảng thống kê ta nên kiểm tra lại để biết số liệu đã hợp lí hay chưa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close