Giải bài 5 (9.5) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (9.5). Để hoàn thiện bảng sau, em sẽ sử dụng Phương pháp thu thập dữ liệu nào? Cây Môi trường sống Dạng thân Kiểu lá Đậu Bèo tây

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (9.5). Để hoàn thiện bảng sau, em sẽ sử dụng Phương pháp thu thập dữ liệu nào?

Cây

Môi trường sống

Dạng thân

Kiểu lá

Đậu

 

 

 

Bèo tây

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có nhiều cách thu thập dữ liệu như quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi, ... hoặc thu thập từ các nguồn có sẵn như sách, báo, ...

Lời giải chi tiết

Học sinh có thể thu thập thông tin từ sách, báo, quan sát hoặc hỏi thầy cô giáo.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close