Giải bài 2 (9.2) trang 65 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (9.2). Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18 – 3 – 2020 : “Như vậy, chỉ trong 12 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid – 19, trong đó có 24 người nước ngoài. Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất, với 20 trường hợp, kế đó là Bình Thuận 9 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca.” Thay dấu “?” trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc mới Covid – 19 tại các địa phương tính đến ngày 18 – 3 – 2020. Địa phương Số ca mắc mới Covid – 19 Hà Nội ? Bình

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (9.2). Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18 – 3 – 2020 : “Như vậy, chỉ trong 12 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid – 19, trong đó có 24 người nước ngoài. Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất, với 20 trường hợp, kế đó là Bình Thuận 9 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca.”

Thay dấu “?” trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc mới Covid – 19 tại các địa phương tính đến ngày 18 – 3 – 2020.

Địa phương

Số ca mắc mới Covid – 19

Hà Nội

?

Bình Thuận

?

Thành phố Hồ Chí Minh

?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản tin để thu thập thông tin.

Lời giải chi tiết

Số ca mắc mới ở Hà Nội, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng là 20, 9, 9 ca nên ta có bảng sau:

Địa phương

Số ca mắc mới Covid – 19

Hà Nội

20

Bình Thuận

9

Thành phố Hồ Chí Minh

9

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close