Giải bài 7 trang 67 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 7. Dữ liệu nào cho sau đây là số liệu? Dữ liệu nào không phải là số liệu? (1) Số học sinh đi muộn các ngày trong tháng ở trường em; (2) Nhiệt độ nóng chảy (đơn vị độ C) của một số chất; (3) Số học sinh biết bơi trong các trường trung học trên địa bàn; (4) Tên biểu tượng của các kì SEA GAME.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Dữ liệu nào cho sau đây là số liệu? Dữ liệu nào không phải là số liệu?

(1) Số học sinh đi muộn các ngày trong tháng ở trường em;

(2) Nhiệt độ nóng chảy (đơn vị độ C) của một số chất;

(3) Số học sinh biết bơi trong các trường trung học trên địa bàn;

(4) Tên biểu tượng của các kì SEA GAME.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dữ liệu là số được gọi là số liệu.

Lời giải chi tiết

Dữ liệu là số liệu (1), (2), (3).

Dữ liệu không phải là số liệu (4).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close