Giải bài 1 (9.1) trang 65 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (9.1). Tron các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? (1) Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam); (2) Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế; (3) Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gốc (đơn vị tính là mét).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (9.1). Tron các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu?

(1) Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam);

(2) Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế;

(3) Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gốc (đơn vị tính là mét).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dữ liệu là số được gọi là số liệu.

Lời giải chi tiết

- Dữ liệu là số liệu : (1) , (3).

- Dữ liệu không phải là số liệu: (2)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close