Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 82,83 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. Tung một con xúc xắc thấy xuất hiện mặt 4 chấm. a) Sự kiện Số chấm xuất hiện là số chẵn. A. Xảy ra B. Không xảy ra.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Tung một con xúc xắc thấy xuất hiện mặt 4 chấm.

a) Sự kiện Số chấm xuất hiện là số chẵn.

A. Xảy ra                                   B. Không xảy ra.

Phương pháp giải:

Số 4 là số chẵn

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 1. Tung một con xúc xắc thấy xuất hiện mặt 4 chấm.

b) Sự kiện Số chấm xuất hiện lớn hơn 2 không xảy ra.

A. Đúng                          B. Sai.         

Phương pháp giải:

Số 4 lớn hơn 2.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 3

Câu 2. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ một hộp kín chứ 4 quả bóng cùng kích thước, trong đó có 1 quả trắng, 1 quả đen, 2 quả đỏ. Số kết quả có thể là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

Phương pháp giải:

Trong 4 quả bóng cùng kích cỡ có 3 màu khác nhau nên có 3 kết quả có thể xảy ra.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close