Giải bài 5 trang 84 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 5. Bình lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp bút màu gồm 2 bút xanh, 3 bút đỏ, 4 bút vàng để tô. a) Liệt kê các kết quả có thể. b) Nếu Bình lấy được bút màu đỏ thì sự kiện Bình không lấy được bút màu xanh có xảy ra hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Bình lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp bút màu gồm 2 bút xanh, 3 bút đỏ, 4 bút vàng để tô.

a) Liệt kê các kết quả có thể.

b) Nếu Bình lấy được bút màu đỏ thì sự kiện Bình không lấy được bút màu xanh có xảy ra hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các kết quả của phép thử có thể xảy ra gọi là kết quả có thể.

Lời giải chi tiết

a) Có 3 kết quả có thể là: xanh, đỏ, vàng.

b) Sự kiện Bình không lấy được bút màu xanh có xảy ra.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close