Giải bài 4 (9.28) trang 84 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (9.28). Mai và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau (S: sấp, N: ngửa): Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa. Người nào được nhiều điểm hơn là người thắng. Sự kiện Mai thắng có xảy ra hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (9.28). Mai và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau (S: sấp, N: ngửa):

 

Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa. Người nào được nhiều điểm hơn là người thắng. Sự kiện Mai thắng có xảy ra hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính và so sánh tổng số điểm của Mai và Linh.

Lời giải chi tiết

Ta thấy Mai được 2 điểm, Linh được 1 điểm nên Mai là người thắng cuộc.

Sự kiện Mai thắng có xảy ra.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close