Giải bài 1 (9.25) trang 83 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (9.25). Gieo một con xúc xắc. a) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra. b) Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện Số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra hay không ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (9.25). Gieo một con xúc xắc.

a) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra.

b) Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện Số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra hay không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Con xúc xác có 6 mặt từ 1 cho đến 6 chấm.

Lời giải chi tiết

a) Sự kiện Số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra khi số chấm xuất hiện là 2;3;5.

b) Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện Số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close