Giải bài 3 (9.27) trang 83 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (9.27). Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1;2;3;4;5;6 rồi gieo con xúc xắc 5 lần liên tiếp. Mỗi lần gieo, nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm, ngược lại bị trừ 5 điểm. Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng. An và Bình cùng chơi, An chọn số 3 và Bình chọn số 4. Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2;3;6;4;3 và 4;3;4;5;4. Hỏi An hay Bình là người thắng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (9.27). Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1;2;3;4;5;6 rồi gieo con xúc xắc 5 lần liên tiếp. Mỗi lần gieo, nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm, ngược lại bị trừ 5 điểm. Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng.

An và Bình cùng chơi, An chọn số 3 và Bình chọn số 4. Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2;3;6;4;3 và 4;3;4;5;4. Hỏi An hay Bình là người thắng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số điểm của An và Bình.

Lời giải chi tiết

An chọn số 3 và kết quả gieo của An là 2; 3; 6; 4; 3 nên An được số điểm là:

-5 + 10 – 5 – 5 + 10 = 5 điểm

Bình chọn số 4 và kết quả gieo của Bình là 4; 3; 4; 5; 4 nên Bình được số điểm là:

10 – 5 + 10 – 5 + 10 = 20 điểm

Số điểm của Bình lớn hơn so với số điểm của An. Vậy Bình là người thắng cuộc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close