Giải bài 2 (9.26) trang 83 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (9.26). Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại. a) Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này. b) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra. c) Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào Gấu hoặc Nai có xảy ra không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (9.26). Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

a) Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này.

b) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra.

c) Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào Gấu hoặc Nai có xảy ra không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các kết quả của vòng quay có thể xảy ra gọi là kết quả có thể.

Lời giải chi tiết

a) Các kết quả có thể: Nai, Cáo, Gấu.

b) Các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra là Cáo; Gấu.

c) Sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close