Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 68,69 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Cho biểu đồ tranh chưa hoàn thiện sau biểu diễn số lượng bánh mì các loại đã bán tại một cửa hàng bánh mì trong một buổi sáng:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phương pháp giải:

1 biểu tượng ứng với 5 bánh mì nên 15 bánh mì ứng với 3 biểu tượng

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

b) Số bánh mì bơ ruốc cửa hàng đã bán là:

A. 2

B. 10

C. 15

D. 20.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ tranh, xác định số biểu tượng của hàng bánh mì bơ ruốc.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 3

c) Tổng số bánh mì mà cửa hàng đã bán được là:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60.

Phương pháp giải:

Tính số bánh mì bán được các loại rồi cộng tổng vào.

Lời giải chi tiết:

Tổng số bánh mì mà cửa hàng đã bán được là:

15 + 15 + 20 + 10 = 60 (bánh).

Chọn D.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close