Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 69 vở thực hành Toán 6

Câu 2. Cô giáo lập phiếu hỏi về môn thể thao mà các bạn trong lớp yêu thích nhất và thu được bảng thống kê sau: Môn thể thao Bóng đá Bóng bàn Cầu lông Môn khác hoặc không có ý kiến Số lượng bạn yêu thích 7 15 10 4 Lớp có tất cả bao nhiêu học sinh (Biết tất cả học sinh trong lớp đều tham gia khảo sát và mỗi bạn chỉ chọn một môn thể thao)? A. 34 B. 35 C. 36 D. 37.

Quảng cáo

Đề bài

Câu 2. Cô giáo lập phiếu hỏi về môn thể thao mà các bạn trong lớp yêu thích nhất và thu được bảng thống kê sau:

Môn thể thao

Bóng đá

Bóng bàn

Cầu lông

Môn khác hoặc không có ý kiến

Số lượng bạn yêu thích

7

15

10

4

Lớp có tất cả bao nhiêu học sinh (Biết tất cả học sinh trong lớp đều tham gia khảo sát và mỗi bạn chỉ chọn một môn thể thao)?

A. 34

B. 35

C. 36

D. 37.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số lượng học sinh trong bảng thống kê

Lời giải chi tiết

Số học sinh của lớp là: 7 + 15 + 10 + 4 = 36.

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close