Giải bài 3 (9.9) trang 70 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (9.9). Lớp 6A lấy ý kiến của các bạn trong lớp về việc tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ với ba lựa chọn: A. Tiếng Anh B. Tiếng Pháp C. Tiếng Nga Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 trong 3 câu lạc bộ. Kết quả khảo sát như sau: a) Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham gia mỗi câu lạc bộ. b) Vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê ở câu a.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (9.9). Lớp 6A lấy ý kiến của các bạn trong lớp về việc tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ với ba lựa chọn:

A. Tiếng Anh                  B. Tiếng Pháp                  C. Tiếng Nga

Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 trong 3 câu lạc bộ. Kết quả khảo sát như sau:

 

a) Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham gia mỗi câu lạc bộ.

b) Vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê ở câu a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số lượng mỗi phương án rồi ghi lại kết quả vào bảng thống kê.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close