Giải bài 2 (9.8) trang 70 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (9.8) Biểu đồ tranh sau đây cho biết số lượt ô tô vào gửi tại một bãi đỗ xe vào các ngày trong một tuần. Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số ô tô vào gửi tại bãi đỗ xe các ngày trong một tuần.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (9.8) Biểu đồ tranh sau đây cho biết số lượt ô tô vào gửi tại một bãi đỗ xe vào các ngày trong một tuần.

 

Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số ô tô vào gửi tại bãi đỗ xe các ngày trong một tuần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số lượng ô tô vào gửi mỗi ngày bằng cách đếm số lượng ô tô ứng với mỗi ngày trên biểu đồ tranh rồi nhân với 3.

Lời giải chi tiết

Ta có bảng thống kê sau:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Số lượng xe

15

21

9

12

18

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close