Giải bài 1 (9.7) trang 69 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (9.7). Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường. Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc (mỗi biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá, hài lòng: , bình thường: , không hài lòng: ). Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này? Có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng, bình thường, không hài lòng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (9.7). Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường. Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc (mỗi biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá, hài lòng: J, bình thường: K, không hài lòng: L).

 

Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này? Có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng, bình thường, không hài lòng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ tranh đã cho và thống kê số lượng các biểu tượng.

Lời giải chi tiết

Số lượt đánh giá về cán bộ này trong cả tuần là:

10 + 8 + 9 + 10 + 6 = 43 (lượt).

Số lượng đánh giá hài lòng là 14; bình thường là 20 và không hài lòng là 9.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close