Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 77 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Trong biểu đồ cột kép, mỗi nhóm gồm 2 cột cạnh nhau được tô màu khác nhau. A. Đúng B. Sai.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Trong  biểu đồ cột kép, mỗi nhóm gồm 2 cột cạnh nhau được tô màu khác nhau.

A. Đúng                                    B. Sai.

Phương pháp giải:

Trong  biểu đồ cột kép, mỗi nhóm gồm 2 cột cạnh nhau được tô màu khác nhau

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Các thành phần chính của biểu đồ cột kép gồm: trục đứng, trục ngang, tiêu đề, các cột biểu diễn số liệu, các chú giải.

A. Đúng                                    B. Sai.

Phương pháp giải:

Các thành phần chính của biểu đồ cột kép gồm: trục đứng, trục ngang, tiêu đề, các cột biểu diễn số liệu, các chú giải.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 3

a) Tốc độ tối đa (km/h) trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là:

A. 120

B. 100

C. 80

D. 60.

Phương pháp giải:

Xác định cột Hà Nội – Hải Phòng ứng với tốc độ tối đa

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 4

b) Tốc độ tối thiểu (km/h) trên tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây là:

A. 60

B. 80

C. 100

D. 120.

Phương pháp giải:

Xác định cột Long Thành – Dầu Giây ứng với tốc độ tối thiểu

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close