Giải bài 3 (9.20) trang 78 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (9.20). Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (9.20). Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng giá trị của các cột màu cam và màu xanh trong 3 tháng 5,6,7 và 10,11,12

Lời giải chi tiết

Tổng số quạt bán được trong ba tháng 5,6,7 là:

35 + 51 + 41 + 49 + 37 + 32 = 245 (quạt)

Tổng số quạt bán được trong ba tháng 10,11,12 là:

15 + 13 + 17 + 23 + 20 + 17 = 105 (quạt)

Tổng số quạt bán được trong ba tháng 5,6,7 lớn hơn số quạt bán được trong ba tháng 10,11,12.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close