Giải bài 5 (6.12) trang 9 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (6.12). Bảng sau cho biết chiều dài (theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,48 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới. Chuột chũi châu Âu Dơi Kitti Chuột túi có gai Sóc chuột phương Đông \(\frac{5}{{12}}\) \(\frac{{83}}{{100}}\) \(\frac{1}{4}\) \(\frac{1}{3}\) Hãy sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (6.12). Bảng sau cho biết chiều dài (theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,48 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới.

Chuột chũi châu Âu

Dơi Kitti

Chuột túi có gai

Sóc chuột phương Đông

\(\frac{5}{{12}}\)

\(\frac{{83}}{{100}}\)

\(\frac{1}{4}\)

\(\frac{1}{3}\)

Hãy sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phân số về chung mẫu dương và sắp xếp từ lớn đến bé

Lời giải chi tiết

BCNN(12,100,4,3) = 120 nên ta có

\(\frac{5}{{12}} = \frac{{5.25}}{{12.25}} = \frac{{125}}{{300}};{\rm{ }}\frac{{83}}{{100}} = \frac{{83.3}}{{100.3}} = \frac{{249}}{{300}};\frac{1}{4} = \frac{{75}}{{300}};\frac{1}{3} = \frac{{100}}{{300}}\)

Vì 249 > 125 > 100 > 75 nên \(\frac{{249}}{{300}} > \frac{{125}}{{300}} > \frac{{100}}{{300}} > \frac{{75}}{{300}}\) hay \(\frac{{83}}{{100}} > \frac{5}{{12}} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4}\)

Do đó động vật được sắp xếp theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé là:

Dơi kitti – Chuột chũi châu Âu – Sóc chuột phương Đông – Chuột túi có gai.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close