Giải bài 3 (6.10) trang 8 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (6.10). Lớp 6A có \(\frac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\frac{7}{{10}}\) số học sinh thích bóng đá và \(\frac{1}{2}\) số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (6.10). Lớp 6A có \(\frac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\frac{7}{{10}}\) số học sinh thích bóng đá và \(\frac{1}{2}\) số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các phân số \(\frac{4}{5}\),\(\frac{7}{{10}}\) và \(\frac{1}{2}\).

Lời giải chi tiết

Ta có BCNN (5,10,2) = 10 nên ta có

\(\frac{4}{5} = \frac{8}{{10}}\),\(\frac{7}{{10}}\) và \(\frac{1}{2} = \frac{5}{{10}}\).

Vì 8 > 7 > 5 nên \(\frac{4}{5} > \frac{7}{{10}} > \frac{1}{2}\).

Do đó môn thể thao được lớp 6A yêu thích nhất là môn bóng bàn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close