Giải bài 1 (3.24) trang 57 vở thực hành Toán 6

Bài 1(3.24). Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau: a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận 1 đioptre. b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách báo.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(3.24). Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận 1 đioptre.

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách báo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số dương biểu thị độ viễn thị và số âm biểu thị độ cận thị.

Lời giải chi tiết

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận -1 dioptre.

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão +2 dioptre để đọc sách báo.

Quảng cáo
close