Giải bài 5 (3.28) trang 58 vở thực hành Toán 6

Bài 5(3.28). Tính giá trị của biểu thức (-314) – (75+x) nếu a) x = 25; b) x = -313

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(3.28). Tính giá trị của biểu thức (-314) – (75+x) nếu

a) x = 25;     b) x = -313

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị x vào biểu thức rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) Với x = 25 ta có:

(-314) – (75+x) = -314 – ( 75 + 25) = -314 – 100 = -414.

b) Với x = - 313 ta có:

(-314) – (75+x) = -314 – ( 75 – 313) = - 314 – 75 + 313

 = ( - 314 +313) -75 = -1 – 75 = -76.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close