Giải bài 8 trang 59 vở thực hành Toán 6

Bài 8. Tìm số nguyên x biết rằng tổng của ba số -4; 2 và x bằng 1.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8. Tìm số nguyên x biết rằng tổng của ba số -4; 2 và x bằng 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập tổng ba số đã cho, từ đó suy ra x.

Lời giải chi tiết

Từ đề bài ta có (-4) + 2 + x =1 tức là [(-4)+2]+x =1 hay (-2) + x = 1.

Suy ra x = 1 – (-2) = 1+2=3. Vậy x=3.

Quảng cáo
close