Giải bài 6 (3.29) trang 58 vở thực hành Toán 6

Bài 6(3.29). Tính một cách hợp lí: a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265; b) ( 11 + 12 + 13) – ( 1 + 2 + 3).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(3.29). Tính một cách hợp lí:

a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265;   b) ( 11 + 12 + 13) – ( 1 + 2 + 3).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép nhóm các số có tổng hoặc hiệu là các số tròn chục với nhau.

Lời giải chi tiết

a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265 = ( 2 834 – 2 833) + (275 – 265 ) = 1 + 10 = 11;

b) ( 11 + 12 + 13) – ( 1 + 2 + 3) = 11 + 12 + 13 – 1 – 2 – 3

= ( 11 – 1 ) + (12 – 2 ) + ( 13 – 3 ) = 10 +10 +10 = 30.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close