Giải bài 7 trang 59 vở thực hành Toán 6

Bài 7: Tìm các số nguyên x biết: a) x + 8 = 3; b) a + x = 6 ( a là số nguyên cho trước); c) 5 – x = -9.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7: Tìm các số nguyên x biết:

a) x + 8 = 3;           b) a + x = 6 ( a là số nguyên cho trước);        c) 5 – x = -9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng a + b = c thì a = c – b .

Lời giải chi tiết

a) x + 8 = 3 suy ra x = 3 – 8 = - (8-3) = -5.

b) a + x = 6 suy ra x = 6 – a .

c) 5 – x = -9 tức là 5 + (-x) = -9 suy ra (-x) = -9 -5 = -14 hay –x = -14.

Vậy x = 14.

Quảng cáo
close