Giải bài 9 (3.30) trang 59 vở thực hành Toán 6

Bài 9 (3.30). Có ba chiếc hợp đựng các miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số đã cho trong hình dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9 (3.30). Có ba chiếc hợp đựng các miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số đã cho trong hình dưới đây.

Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng các số trên các miếng bìa trong mỗi hộp.

Lời giải chi tiết

Tổng các số ghi trên các miếng bìa của từng hộp lần lượt là:

Hộp thứ nhất: 6 + (-1) + (-3) = 2;

Hộp thứ hai: 5 + (-4) + 3 = 4;

Hộp thứ ba: (-5) + 9 + 2 = 6.

Từ đó ta thấy: để tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau ta cần chuyển miếng bìa có ghi số 2 từ hộp 3 sang hộp 1

Quảng cáo
close