Giải bài 2 (3.25) trang 58 vở thực hành Toán 6

Bài 2(3.25). Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng bằng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nguyên nào nếu: a) A nằm ở bên phải gốc O; b) A nằm ở bên trái gốc O.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(3.25). Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng bằng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nguyên nào nếu:

a) A nằm ở bên phải gốc O;       b) A nằm ở bên trái gốc O.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên âm nằm bên trái gốc O và số dương nằm bên phải gốc O.

Lời giải chi tiết

a) A nằm bên phải O và cách gốc O một khoảng bằng 12 đơn vị nên A biểu diễn số +12.

b) A nằm bên trái O và cách gốc O một khoảng bằng 12 đơn vị nên A biểu diễn số - 12.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close