Giải bài 2 (3.51) trang 67 vở thực hành Toán 6

Bài 2(3.51). Trong các số a, b,c,d số nào dương, số nào âm nếu \(a > 0,b < 0,c \ge 1,d \le - 2.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(3.51). Trong các số a, b,c,d số nào dương, số nào âm nếu

\(a > 0,b < 0,c \ge 1,d \le  - 2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số âm là các số nhỏ hơn 0 và số dương lớn hơn 0.

Lời giải chi tiết

Các số dương là a, c

Các số âm là b, d.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close