Giải bài 7 (3.55) trang 69 vở thực hành Toán 6

Bài 7(3.55). Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b : a) Lớn hơn cả a và b; b) Lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b. Trong mỗi trường hợp hãy cho ví dụ minh họa bằng số.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(3.55). Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b :

a) Lớn hơn cả a và b;

b) Lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Trong mỗi trường hợp hãy cho ví dụ minh họa bằng số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a – b = a + (-b).

Lời giải chi tiết

a) Có. Chẳng hạn a = 1 và b = -1. Khi đó:

a – b = 1 – (-1) = 2 (thỏa mãn 2 > -1 và 2 > 1).

b) Có. Chẳng hạn a = -3 và b = -1, khi đó

a – b = (-3) – (-1) = -2 (thỏa mãn -3 < -2 < -1 ).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close