Giải bài 5 (3.54) trang 68 vở thực hành Toán 6

Bài 5(3.54). Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau: a) x = 15; b) x = - 37.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(3.54). Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x  = 15;              b) x = - 37.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị x vào biểu thức rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) Với x = 15 ta có:

P = (-35).x – (-15).37

= (-35). 15 – (-15). 37 = (-35). 15 + 15. 37 = 15.[(-35)+37] = 15.2 = 30.

b) Với x = -37 ta có:

P = (-35).x – (-15).37

= (-35). (-37) – (-15). 37 = 35.37+ 15. 37 = 37.(35+15)= 37. 50= 1850.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close