Giải bài 6 trang 68 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Tìm ba số A, B và C thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (1) A : (-5) = B; (2) B.C = 24; (3) 288 : C = -96.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Tìm ba số A, B và C thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

(1) A : (-5) = B;

(2) B.C = 24;

(3) 288 : C = -96.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ  điều kiện rút ra A, B và C.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Từ điều kiện (3) ta được C = 288 : (-96) = -3.

Thay C vào điều kiện (2) ta được B.(-2) = 24.

Từ đó suy ra B = 24 : (-2) = -12.

Thay B = -12 vào điều kiện (1) ta được A : (-5) = -12, suy ra A = (-12).(-5) =60.

Vậy A = 60, B = -12, C = -3.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close