Giải bài 1 (3.50) trang 67 vở thực hành Toán 6

Bài 1(3.50). Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau: a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60\(^oC\)dưới 0\(^oC\); b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(3.50). Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60\(^oC\)dưới 0\(^oC\);

b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số âm biểu thị nhiệt độ dưới 0\(^oC\) và tiền lỗ.

Lời giải chi tiết

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến -60\(^oC\);

b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã lãi -2 triệu đồng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close