Giải bài 1 (3.44) trang 65 vở thực hành Toán 6

Bài 1(3.44). Cho \(P = \left( { - 1} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 4} \right).\left( { - 5} \right).\) a) Xác định dấu của tích P; b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(3.44). Cho \(P = \left( { - 1} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 4} \right).\left( { - 5} \right).\)

a) Xác định dấu của tích P;

b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích hai số cùng dấu mang dấu dương, tích hai sôa ngược dấu mang dấu âm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Vì tích có 5 thừa số mang dấu âm nên tích P mang dấu âm.

b) Nếu đổi dấu ba thừa số của P thì trong tích còn lại 2 thừa số mang dấu âm (còn lại là các thừa số dương) nên tích dương (tức là tích mới mang dấu dương).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close