Giải bài 3 (8.33) trang 59 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.33).Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là: a) Góc nhọn b) Góc vuông c) Góc tù d) Góc bẹt.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.33).Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là:

a) Góc nhọn           b) Góc vuông        c) Góc tù      d) Góc bẹt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát mặt đồng hồ

Lời giải chi tiết

a) Khi đồng hồ chỉ 2 giờ.

b) Khi đồng hồ chỉ 3 giờ.

c) Khi đồng hồ chỉ 8 giờ.

d) Khi đồng hồ chỉ 6 giờ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close