Giải bài 2 (8.32) trang 58 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (8.32). Quan sát hình sau: a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. b) Dùng ê ke để kiểm tra lại kết quả của câu a. c) Dùng thước đo góc để tìm số đo của mỗi góc.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (8.32). Quan sát hình sau:

 

a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

b) Dùng ê ke để kiểm tra lại kết quả của câu a.

c) Dùng thước đo góc để tìm số đo của mỗi góc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Quan sát hình vẽ

b) Sử dụng ê ke đo góc

c) Sử dụng thước đo góc để xác định số đo góc

Lời giải chi tiết

b) Các góc nhọn là \(\widehat {BEC},\widehat {MIN}\)

Góc vuông là \(\widehat {xOy}\).

Góc tù là \(\widehat {tAu}\).

Góc bẹt là \(\widehat {mEn}\).

c) Các góc nhọn là \(\widehat {BEC} = {30^o},\widehat {MIN} = {80^o}\)

Góc vuông là \(\widehat {xOy} = {90^o}\).

Góc tù là \(\widehat {tAu} = {120^o}\).

Góc bẹt là \(\widehat {mEn} = {180^o}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close