Giải bài 4 (8.34) trang 59 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.34). Đo các góc của tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo của các góc đó.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.34). Đo các góc của tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo của các góc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước đo góc xác định số đo các góc.

Lời giải chi tiết

\(\widehat A = {60^o},\widehat B = {150^o},\widehat C = {100^o},\widehat D = {50^o}.\)

Tổng số đo các góc của tứ giác ABCD là

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {60^o} + {150^o} + {100^o} + {50^o} = {360^o}.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close