Giải bài 4 (1.34) trang 16 vở thực hành Toán 6

Bài 4(1.34). Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kilogam ngô và gạo?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(1.34). Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kilogam ngô và gạo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số kilogam ngô và số kilogam gạo mà xe chở.

Lời giải chi tiết

Số kilogam ngô và gạo xe đã chở là

30 x 50 + 40 x 60 = 3 900 (kg).

Quảng cáo
close