Giải bài 4 (9.32) trang 86 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (9.32). Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau: Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: a) Bình lấy được quả bóng màu xanh. b) Quả bóng được lấy ra không có màu đỏ.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (9.32). Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau:

 

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Bình lấy được quả bóng màu xanh.

b) Quả bóng được lấy ra không có màu đỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm = số lần sự kiện xảy ra / số lần thực hiện thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện Bình lấy được quả bóng màu xanh là:

\(\frac{{43}}{{100}} = 43\% \)

b) Số lần lấy bóng mà quả bóng không có màu đỏ là: 100 – 22 = 78 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Quả bóng được lấy ra không có màu đỏ là:

\(\frac{{78}}{{100}} = 78\% \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close