Giải bài 5 trang 87 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 5. Minh quay tấm bìa như hình bên một số lần và thống kê kết quả như bảng sau: Kết quả có thể Nai Cáo Gấu Số lần xuất hiện 15 55 30 Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Gấu.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Minh quay tấm bìa như hình bên một số lần và thống kê kết quả như bảng sau:

 

Kết quả có thể

Nai

Cáo

Gấu

Số lần xuất hiện

15

55

30

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Gấu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm = số lần quay không vào ô Gấu / tổng số lần quay.

Lời giải chi tiết

Tổng số lần quay là: 15 + 55 + 30 = 100 (lần)

Số lần xảy ra sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Gấu là: 15 + 55 = 70 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Gấu là : \(\frac{{70}}{{100}} = 70\% \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close