Giải bài 1 (1.17) trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 1(1.17). Tính a) 63 548 + 19 256; b) 129 107 – 34 693.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(1.17). Tính

a) 63 548 + 19 256;

b) 129 107 – 34 693.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính cộng rồi tính.

Lời giải chi tiết

 

a) \(\begin{array}{*{20}{r}}{63548}\\{ + \;\quad \quad }\\{19256}\\\hline{82804}\end{array}\)

Vậy 63 548 + 19 256 = 82 804.

b) \(\begin{array}{*{20}{r}}{129107}\\{ - \quad \quad \quad }\\{34693}\\\hline{94414}\end{array}\)

Vậy 129 107 – 34 693 = 94 414.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close