Giải bài 4 trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 4(1.20). Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2022.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(1.20). Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2022.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tăng thêm là cộng vào.

Lời giải chi tiết

Từ giả thiết ta thấy dân số Việt Nam năm 2020 nhiều hơn dân số Việt Nam năm 2019 là 876 473 (người). Vì vậy dân số Việt Nam năm 2020 là

 96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người).

Quảng cáo
close