Giải bài 2 trang 12 vở thực hành Toán 6

Thay “?” bằng số thích hợp: ? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(1.18). Thay “?” bằng số thích hợp:  ? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng.

Lời giải chi tiết

Do phép cộng có tính chất giao hoán nên 6 789 + 2 895 = 2 895 + 6 789.

Vì vậy cần thay “?” bằng số 6 789.

Quảng cáo
close