Giải bài 3 (1.19) trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 3(1.19). Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) \(7 + x = 362\); b) \(25 - x = 15\); c) \(x - 56 = 4\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(1.19). Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) \(7 + x = 362\);

b) \(25 - x = 15\);

c) \(x - 56 = 4\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút x bằng tổng hoặc hiệu của các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) \(7 + x = 362 \Rightarrow x = 362 - 7 = 355.\)

b) \(25 - x = 15 \Rightarrow x = 25 - 15 = 10.\)

c) \(x - 56 = 4 \Rightarrow x = 56 + 4 = 60.\)

Quảng cáo
close