Giải bài 6 (9.38) trang 90 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (9.38). Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên 2 phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (9.38). Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên 2 phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các kết quả của thí nghiệm có thể xảy ra gọi là kết quả có thể.

Lời giải chi tiết

Các kết quả có thể khi Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp là:

1 bút chì và 1 bút bi ; 2 bút chì ; 2 bút bi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close