Giải bài 2 (2.11) trang 30 vở thực hành Toán 6

Bài 2(2.11). Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9? 450; 123; 2 019; 2 025.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(2.11). Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

450; 123; 2 019; 2 025.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 3: các số có tổng các chữ số chia hết cho 3.

- Dấu hiệu chia hết cho 9: các số có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

Ta có : 4 + 5 + 0 = 9; 1 + 2 + 3 = 6; 2 + 0 + 1 + 9 = 12; 2 + 0 + 2 + 5 = 9.

Các số chia hết cho 3 là 450; 123; 2 019 và 2 025.

 Các số chia hết cho 3 là 450 và 2 025.

Quảng cáo
close